Home What's new
Bianca Personal
Zelfacceptatie
Partner tips
Kinderen
Checklist
Transformatie
Bewegingen
Shopping
Naar Buiten
T&T avond
Bianca's Blog
Links

us  uk  Free counter and web stats
English site
Email
© 1996-2013 Bianca Holland
WebdevelopmentBianca Holland - Crossdressing
Informatie, tips en adviezen voor de heteroseksuele CrossDresser / travestiet, partner en hun kinderenBianca Bride
This site is not intended to upset. offend or insult anybody. It is just a place meant for a bit of fun and to exchange information with other CD's and friends about our 'hobby'.
hatecrimes.nl Click here for us  uk  English siteDeze site is opgezet om informatie te geven aan de crossdresser/travestiet, hun partner en andere geïnteresseerden.

Met deze informatie hoop ik onze 'hobby' bespreekbaar te maken en tips te geven.

Aan de linkerzijde staan de onderwerpen waarnaar ik in de loop der tijd heb gezocht om meer te weten te komen over crossdressing en travestie. Mijn ervaringen heb ik op deze site op een rijtje gezet en hoop dat je er wat aan hebt.

Free counter and web stats
 

We noemen een man travestiet als zijn sekse mannelijk is, zijn gender-identiteit (het gevoel/beeld wat hij is, in dit geval een man) ook mannelijk, maar zijn gedrag, dus zijn genderrol soms of vaak vrouwelijk is. Van travestie is met name sprake, wanneer dit vrouwelijk gedrag zich uit in een voorkeur voor het dragen van vrouwelijke kleding.
Bij vele travestieten beperkt het zich veelal niet tot het omkleden in vrouwelijke kleding, maar proberen ze door hun hele manier van doen op die momenten de vrouwelijke rol te spelen. Voor vrouwelijke travestieten geldt het omgekeerde. Verreweg de meeste travestieten hebben een heteroseksuele voorkeur. (vrij naar A.Verschoor, 1990).


In de Nederlandse taal kennen we maar één woord voor iemand die zich hult in kleding van het andere geslacht: travestiet. De motieven van travestieten lopen echter nogal uiteen. Het verkleden of 'kleden als' kan gericht zijn op erotiek, showtravestie, of op het imiteren van het voorkomen van een vrouw.

In de Engelse taal wordt er een onderscheid gemaakt tussen 'transvestism' en 'crossdressing'. Dit verschil is ontstaan omdat er in de jaren 1970 een groep zich niet kon vinden in de term 'transvestism'. Het woord 'transvestism' wordt meer geassocieerd met seksuele opwinding of met seksueel fetisjisme. Om het verschil aan te geven is het woord ‘crossdressing’ ontstaan.

Een CrossDresser betreft een hetero man die probeert het uiterlijk van een vrouw te imiteren door onder meer:
 • zich te kleden in gangbare dameskleding;
 • gebruik van accessoires;
 • vrouwelijke haardracht;
 • gebruik van make-up;
 • gebruik van de stem.
  De crossdresser doet dit niet voor de seksuele opwinding of ander fetisjisme.

  Zie ook CrossDresser in Wikipedia

  TRANSGENDERISTEN
   Transgenderisten zijn mensen die structureel leven als lid van het tegengestelde geslacht, volledig dan wel parttime. Sommigen van hen behouden hun oorspronkelijke identiteit op hun werk of bij formele gelegenheden; anderen vertonen zich in hun nieuwe identiteit in heel het dagelijks leven.
   Transgenderisten zijn uniek omdat voor hen het handhaven van zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken van belang is om een gevoel van evenwicht te hebben. ( Gianna E. Israel, 1996).

  TRANSSEKSUELEN
   Van transseksualiteit spreken we als iemands sekse mannelijk is, maar zijn gender-identiteit vrouwelijk. Of omgekeerd: als iemands sekse vrouwelijk is, maar haar gender-identiteit mannelijk. Met andere woorden: je lijf is mannelijk, je voelt je een vrouw of je hebt het lijf van een vrouw en voelt je man. (A.Verschoor, 1990).

  De aangehaalde teksten van Anton Verschoor zijn afkomstig uit:
  'Een Dubbel Bestaan - travestieten en hun omgeving' - Swetz & Zeitlinger, 1990. De geciteerde tekst van Gianna E. Israel is overgenomen uit Transformatie, nr.4, aug.1996. De vertaling van de oorspronkelijke tekst is van Rosalind Hengeveld.

  Genderdysforie
  Gender=geslacht, dysforie=onvrede.
  Zij zijn ontevreden omdat hun biologische geslacht, niet (of tijdelijk niet) in overeenstemming is met hun genderidentiteit (dat wat zij zich voelen) of genderrol (hoe zij zich voordoen).
  Om recht te doen aan hun gevoelens maken genderdysforische mensen gebruik van het fenomeen 'omkleden', zodat hun uiterlijke verschijning op die momenten gevoelsmatig beter in overeenstemming is met hun innerlijke gevoel.
  Vroeger sprak men alleen van T & T, waarmee men de genderdysforische mens indeelde in transseksuelen (degenen, die in een verkeerd lichaam zitten) en de overigen die men allen als travestieten bestempelde.
  Tegenwoordig wordt wel gesproken over de 3T's (Travestieten, Transgenderisten en Transseksuelen, zie de omschrijvingen hieronder): De 3T's zijn mensen met genderdysforie.

  Er is een grote groep genderdysforische mensen, die zichzelf noch als travestiet, noch als transseksueel zien en toch omwille van hun gender-identiteit evenals de transseksuelen een (beperkte) lichamelijke aanpassing wensen.
  Zelfs de driedeling in 3T's is net als de tweedeling in 'mannen' en 'vrouwen' veel te beperkt.
  Uitgaande van de factoren biologisch geslacht, gender-identiteit, genderrol en seksuele voorkeur zijn 81 categorieën* mensen te onderscheiden.
  (* Bron: "Het continuüm tussen man en vrouw", referaat inleiding in de sexuologie door drs. ir. Manon Vriendelijk.)

  Transgender
  Transgender: alle mensen binnen het hele spectrum van de verschillende uitingsvormen van travestie tot aan transseksualiteit (www.transgendernederland.nl 2009). Een ander woord hier voor is ook wel genderdysforie.

  Wanneer je niet weet wat een CrossDresser of de term CrossDressing inhoud, heb ik deze site gemaakt. Om mensen die interesse hebben in het onderwerp CrossDressing of zelf een CrossDresser is, een partner heeft die doet aan CrossDressing of zich CrossDresser noemt van informatie te voorzien heb ik de volgende onderwerpen geselecteerd, die direct of indirect met CrossDressing of met een CrossDresser te maken: Antwoorden, Bewegen, Bianca, Buiten, Kinderen, Links/SiteMap, Partner, Shopping, T&T Avond, Transformatie, Zelfacceptatie. In al deze pagina's worden de onderwerpen die te maken hebben met CrossDressing door een CrossDresser uiteengezet. Natuurlijk is het wel eenzijdig belicht vanuit het oogpunt van de CrossDresser en wordt het onderwerp CrossDressing alleen toegelicht, maar het heeft ook veel raakvlakken met travestie en transgender in het algemeen. Ook is CrossDressing een vorm van travestie, maar is een travestiet meestal niet een CrossDresser. Het verschil tussen een travestiet en een CrossDresser zit doorgaans niet alleen in de klank van het woord zelf, maar ook in de beleving: vele travestieten hebben een erotische beleving bij het omkleden (en is daarmee feitelijk een fetish), terwijl een CrossDresser zich niet uit erotisch oogpunt omkleed. Een CrossDresser kleedt zich bij voorkeur zo goed mogelijk als vrouw om er zo natuurlijk mogelijk als vrouw uit te zien. CrossDressing is daarmee geen fetish. Een CrossDresser is ook (net als travestieten, transgenderisten en transseksuelen) een transgender. Dat neemt niet weg dat een CrossDresser geen CrossDresser zou zijn wanneer deze niet aan CrossDressing zou doen. En iemand die aan CrossDressing doet zou geen CrossDresser zijn wanneer de CrossDresser niet zou CrossDressen. Dus een CrossDresser doet aan CrossDressing en CrossDressing zonder een CrossDresser gaat ook weer niet. Ware het niet dat een CrossDresser Cross Dresst en CrossDressing is de term die hoort bij iemand de een CrossDresser is en de CrossDresser doet aan CrossDresser en CrossDressing. En dan nog wat onzin erbij om het woord CrossDresser en CrossDressing wat vaker voor te laten komen op deze pagina, maar zo dat het woord CrossDresser en CrossDressing niet zichtbaar zijn als het woord CrossDresser en of CrossDressing. Dit allemaal omdat Google blijkbaar het aantal woorden zoals CrossDresser en CrossDressing aan het tellen is. Ik weet niet hoe vaak ik Het woord Crossdressing en of CrossDresser kan en mag noemen, maar CrossDresser en ook CrossDressing komt nu wel het meest voor op de CrossDresser en CrossDressing website van Bianca Holland
  Free Web Hosting